04.06.2024

Solemnizacija Ugovora o Najmu: Sve Što Trebate Znati


Kada unajmljujete stan, važno je osigurati da je ugovor o najmu pravno valjan i siguran. Solemnizacija ugovora o najmu je postupak kojim se ugovor potvrđuje pred javnim bilježnikom, što pruža dodatnu zaštitu za obje strane. Evo ključnih informacija o solemnizaciji ugovora o najmu.

1. Preporuka za solemnizaciju

Nakon sklapanja ugovora o najmu, najmodavcima i najmoprimcima se preporučuje sklopiti solemnizirani ugovor, koji ima snagu ovršne isprave. Iako Zakon o najmu stanova ne zahtijeva solemnizaciju, preporučuje se za adekvatnu zaštitu najmodavaca​

2. Pravni temelj

Ugovor o najmu stana reguliran je Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o najmu stanova. Važno je da ugovor bude u pisanom obliku, jer bez toga najmodavac nema pravnu zaštitu​.

3. Postupak solemnizacije

Solemnizacija je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika. Bilježnik provjerava identitete stranaka, sadržaj ugovora i osigurava da su stranke razumjele pravne posljedice ugovora​.

4. Prednosti za najmodavca

Solemnizirani ugovor olakšava najmodavcu naplatu najamnine i pokretanje ovršnog postupka u slučaju neplaćanja. Također, omogućuje brže iseljenje najmoprimca u slučaju nepoštivanja ugovora​.

5. Prednosti za najmoprimca

Najmoprimci imaju koristi od jasnih prava i obveza te mogu prijaviti boravište ili prebivalište. Solemnizirani ugovor osigurava da najamnina ide izravno na račun najmodavca​.

6. Troškovi solemnizacije

Troškovi solemnizacije ovise o vrijednosti ugovora i tarifi javnog bilježnika. Iako može biti skuplje od obične ovjere potpisa, pruža dodatnu sigurnost i može spriječiti buduće troškove vezane uz sporove​.

7. Eurohome Nekretnine vam pomažu

Eurohome nekretnine stoje vam na raspolaganju za sve savjete i pomoć oko solemnizacije ugovora o najmu. Naš tim stručnjaka može vam pomoći u pripremi i organizaciji svih potrebnih koraka kako biste osigurali pravnu sigurnost i zaštitu vaših interesa.

Eurohome Nekretnine: Stručnjaci za nekretnine - Vaš pouzdan partner.